Tuesday, 12 June 2018

సినారే పాటల్లో పలికిన తెలంగాణా పదాలుఅలీబాబా 40 దొంగలు (1970) -  అల్లా యా అల్లా రకరకాలుగా నసీబు రాసి తమాషా చూస్తవేమయ్యా
మైనర్ బాబు (1973) - మోతీమహల్ లో చూసానా!
మట్టిలో మాణిక్యం (1971) -  రింఝిమ్ రింఝిమ్ హైదరాబాద్
సిసింద్రి చిట్టిబాబు (1971) – వస్తా వెళ్ళొస్తా వస్తా మళ్ళీ వస్తా, ఏలే యాలా ఏలే యాలా హైలెస్సా రామయ్యా మా లచ్చుమయ్య రావయ్యా, హమ్మా హమ్మా ముళ్ళుగుచ్చుకున్నాది బావా తుమ్మముళ్ళు గుచ్చుకున్నాది బావా, ఓ ఓహో జంబియా వగలమారి జంబియా నాతోను మాట్లాడు నాంపల్లి జంబియా... ఓ ఓహో ఎంకటి వగలమారి ఎంకటి చెయ్యి ముట్టుకుంటే ఒట్టు చిక్కడపల్లి ఎంకటి  (ఈ పాటలో మొత్తం తెలంగాణా ప్రాంతాలు, పదాలే వాడారు)
అమ్మ మాట (1971) -  మాయదారి సిన్నోడు మనసే లాగేసిండు నా మనసే లాగేసిండు లగ్గమెప్పుడ్రా మామా అంటే మాఘమాసం ఎల్లేదాకా మంచిరోజు లేదన్నాడే, సద్దు మనగనీయవోయ్ చందురూడా ముద్దు తీరుతుందిలే అందగాడా  
మానవుడు దానవుడు (1972) - కంచెకాడ మంచెకాడ కందిచేను గుబురుకాడా ఎటికాడా గున్నమామి తోటకాడ సందెకాడ మాటువేసాను
కత్తుల రత్తయ్య (1972) – ఎత్తుకుంటావా నన్నెత్తమంటావా నీ కత్తిచూస్తే గుండెల్లోన గుబులౌతుందయ్యో
ధనమా? దైవమా? (1973) - ఏమిటో ఇది..... ఏమిటో ఎందుకో ఇది...ఎందుకో గుడుగుడుకుంచం గుండేరాగం
పుట్టినిల్లు-మెట్టినిల్లు  (1972) - బోల్తా పడ్డావు బుచ్చినాయ్నా చెమ్కి తిన్నావు చిన్ని నాయ్నా
చందన (1974) - పొన్నపూల ఉయ్యాల, ఓ రామచక్కని బంగారు బొమ్మ,  సిరిమల్లె చెట్టుకింద రాములమ్మో,
అల్లుడొచ్చాడు (1976) - అంతే నకుచాలూ తమలపాకు తొడిమే పదివేలు
దేవుడిలాంటి మనిషి (1975) – ద్రాక్షపండు తీయన నిమ్మపండు పుల్లన కాస్త తీపి కాస్త పులుపు
కలిసి ఉంటె కమ్మనా యాలో యాలో యాలో యాలో ఉయ్యాలో జంపాలో
ముత్యాలముగ్గు (1975) - గోగులు పూచే గోగులు కాచే ఓ లచ్చాగుమ్మడి గోగులు దులిపే వారెవరమ్మా ఓ లచ్చాగుమ్మడి
అమ్మా-నాన్న (1976) – నూనూగు మీసలోడ నువ్వుచేను కాసేవాడా నువ్వు నువ్వులిస్తావా నేను నవ్వులిస్తాను
మగాడు (1976) - కొట్టేసిండు బంగారంలాంటి మనసు కొట్టేసిండు కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి కనబడకుండా చేక్కేసిండు, సలసల సలసల కాగినకొద్దీ నీరు ఆవిరి అవుతుంది సాగినకొద్దీ వలపే ఊపిరి అవుతుంది
నేరం నాదికాదు ఆకలిది (1976) -  హైదరాబాద్ బుల్ బుల్ హే చార్మినార్ చంచల్పబ్లికురా ఇది అన్నీ తెలిసిన పబ్లికురా
చిల్లరకొట్టు చిట్టెమ్మ (1977) - తాడిచెట్టు తల్లీకాదు తాగినోడు మొగుడూ కాదు, చుక్కల్లో పెదచుక్క చందమామ
ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య (1982) - వచ్చేవచ్చే వాన జల్లు జామ్మదియేలో
నా పేరే భగవాన్ (1976) - మేడలో చేరిన చిలకమ్మా వాడనే మరిచిందోయమ్మా
అత్తవారిల్లు (1976) - చెవిపోగుపోయింది చిన్నవాడా
మంగమ్మగారి మనవడు (1984) - దంచవే మేనత్తా కూతురా
నిప్పులాంటిమనిషి (1974) -  అల్లాయే దిగివచ్చి....  స్నేహమే నా  జీవితం స్నేహమేరా శాశ్వతం
ఓ మనిషి తిరిగి చూడు (1976) - బండెన్క బండిగట్టి మూడెడ్ల బండికట్టి
రాధమ్మ పెళ్లి (1974) - సంకురాత్రి అల్లుడు
జీవితం (1972) - ఓలమ్మో ఓరి నాయనో
దత్తపుత్రుడు (1972) - గంపనెత్తినబెట్టి గట్టుమీద పోతుంటే గుండె ఝళ్లుమన్నాదే రంగమ్మ, పిల్లోయ్ జాగర్త ఒళ్ళు కాస్త జాగర్త , గౌరమ్మతల్లికి బోనాలు
ముద్దబంతి పువ్వు (1976) -  పచ్చగడ్డి కొస్తుంటే పాలేరు కన్నుగొట్టె
మహాకవి క్షేత్రయ్య (1976) - నజరానా ఈ నాజూకైన హసీనా, ఆ పొద్దు ఈ పొద్దు
దేవుడమ్మ (1972) - ఆగు జరజర నర్సమ్మ (పాటంతా తెలంగాణా పదాలతోనే నిండి ఉంటుంది)
ఓ సీత కథ (1974) - పుత్తడిబొమ్మ మాపెళ్లికొడ్కు పున్నమిరెమ్మ మాపెళ్లికొడ్కు
రాకాసిలోయ (1983) - జిగినీల గొలుసోయమ్మ
నిండు మనిషి (1978) - హే  ప్రేమించుకుందాం ఎవరేమన్న ఏమన్నగాని (ఏమన్నగాని అనే తెలంగాణాపదం -  ఏమైనాఅయిపోనీ అనేదానికి వాడతారు).
మూడు పువ్వులు-ఆరు కాయలు (1979) - రచ్చాపట్టు మీద నువ్వు గిచ్చులాడకుమా ఇంటిగుట్టు దాచిపెట్టు తంటాలుండవు భామా డియ్యోరే డియ్యో డియ్యో డియ్యో,
సర్దార్ ధర్మన్న (1986) - బతుకమ్మ ఉయ్యాలో
దొంగపెళ్లి (1988) - ఎన్నెల్లో పక్కనుంటే సందమామ కన్నెత్తి సూడడేంటి సందమామ
తరంగిణీ (1982) -   రాములమ్మో రాములమ్మో రవ్వలబొమ్మ రాములమ్మో
యువతరం కదిలింది (1980) – చిన్నదానా చిన్నదానా
రైలుదోపిడి (1983) – ఆయా దుబాయివాలా
గుడిగంటలు మ్రోగాయి (1983) – హోళీ హోళీరె రంగహోళీ చెమ్మకేలిర హోళీ
దొంగలు బాబోయ్ దొంగలు (1984) – ఓయ్ మగడా కాబోయే మొగుడా ఇద్దరి నడుమ వద్దురా రగడా,
రైతుకుటుంబం (1971) - ఓయమ్మో ఓయమ్మో జిల్లాయిలే జిల్లాయిలే
కాలాంతకులు (1978) – హోళీ హోళీరే రంగ హోళీ చేమ్మకేలిరే హోళీ, మంచోడు దొరికాడు మంగళవారం, హోయ్యమ్మ హొయ్ హోయ్యమ్మ పడిందిరోయ్ పడనే పడిందిరోయ్
జేమ్స్ బాండ్ 777 (1971) – నా పేరే కిస్మిస్, రబ్బర్ బొమ్మ
సంసారం-సాగరం (1974)  ఆజా బేటా ఓ మేరే రాజా బేటా, దివ్వీ దివ్వీ దివ్విట్లు దీపావళి దివ్విట్లు  

ఇలా ఎన్నో తెలంగాణా, ఉర్దూ  పదాలను సినారె పాటల నుండి తీసి ఒక పుస్తకంలా రాయొచ్చు, ఒక పరిశోధనాత్మక వ్యాసంగానూ రాయొచ్చు.  

గమనిక : ఈ పోస్టు అసంపూర్ణం మాత్రమే, విస్తృత పరిశోధనతో ఇంకా కొనసాగించబడుతుంది. 


No comments:

Post a Comment